Hyreshöjningarna kan landa på runt 11 000 kronor per år, skriver studenttidningen Ergo. I dag ligger hyrorna på cirka 4 000 kronor i månaden.

När studentbostadsområdet Observatoriet byggdes för drygt tio år sedan var det en förutsättning att byggherrarna inte krävdes på marknadsmässig tomtavgäld, det vill säga avgiften för att hyra marken.

Nu kräver stiftelsen Uppsala Akademiförvaltning, som ägs av Uppsala universitet, att tomtavgälden näst intill ska tiodubblas. I en skrivelse till konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, vädjar hyresvärdarna om att höjningen för tomten inte ska överstiga tio procent. Parterna står långt ifrån varandra. En tio-procentig höjning anser Uppsala Akademiförvaltning vara alldeles för liten.