Enligt Anton Hägervik, som är med i den nystartade föreningen Norrlands nations jakt, är studenterna ute efter ett jaktarrende på mellan 50–100 hektar i närheten av Uppsala.

”Många som jagar på sina hemmarker i Norrland har ofta ganska få möjligheter att göra just det på grund av en flytt till Uppsala och universitetslivet”, skriver han i brevet.

För UNT förtydligar Anton Hägervik föreningens planer:

– Framåt hösten hoppas vi vara i gång. Jag har skickat in till olika kommuner och lite skogsbolag.

Sedan tidigare har även Stockholms nation på Uppsala universitet jaktverksamhet.

– De anordnar en utbildning där man kan skaffa sig en jägarexemen, men de har ingen mark att jaga på efteråt. Tanken för oss på sikt är att vi också ska kunna erbjuda en sådan utbildning och att man ska kunna jaga på arrendet sedan, fortsätter Hägervik.