De pågående diskussionerna om en höjning av markavgälden för området, det vill säga avgiften för att hyra marken, har skapat reaktioner hos studenterna. Om Uppsala Akademiförvaltning får igenom sina krav om höjning, kommer det sannolikt också leda till ökade hyror för de boende i studentområdet Observatoriet. Lägenheterna är redan bland de dyraste i hela Uppsala och en ytterligare höjning kan få stora konsekvenser för många av studenterna.

Hanna Schück studerar kulturentreprenörskap vid Uppsala universitet. Hon har sedan år 2017 bott i en 1,5:a i Observatoriet genom Värmlands nation. I dagsläget betalar hon ungefär 5 600 kronor i månaden för sin lägenhet och med en hyreshöjning skulle summan kunna överstiga 6 000 kronor.

– Jag har studentinkomst och extrajobbar redan. Höjer de hyran måste jag seriöst överväga om det är hållbart att bo kvar, trots att jag trivs väldigt bra här. Det känns inte rimligt att betala mer än hälften av sin inkomst på hyra.

Artikelbild

| Hanna Schück, boende i studentområdet Observatoriet. "Det här signalerar att universitetet inte vill studenterna väl".

Att extrajobba är för många studenter en förutsättning för att klara ekonomin. Men det finns också nackdelar.

– Höjer de hyran måste jag antagligen börja jobba mer. Det leder både till att man blir tröttare och att man får mindre tid till att plugga, säger Hanna Schück.

En annan som extrajobbar vid sidan av studierna är Line Nielsen. Hon pluggar Media och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet och bor i en etta i Observatoriet genom V-dala nation. För henne är valet självklart ifall det blir en hyreshöjning.

– Då flyttar jag. Jag betalar redan nästan 5 000 i månaden för en etta och mer än så går inte.

Artikelbild

| Line Nielsen, boende i Observatoriet, är säker på att hon måste flytta ifall hyreshöjningarna blir verklighet.

Att Uppsala universitet är inblandade i de eventuella hyreshöjningarna tycker Line Nielsen är upprörande.

– Jag tycker det känns väldigt märkligt att det är universitetet, som agerar styrelse åt markägarna, som är ansvariga för detta när det uppenbart drabbar oss studenter väldigt hårt. Det är otroligt provocerande.

Hanna Schück är inne på samma bana.

– Oavsett hur det här kommer sluta tycker jag det signalerar att universitetet inte vill sina studenter väl. Det visar att det är svårt att komma hit och plugga och det exkluderar många som inte har råd att betala.

Det är i dagsläget ännu inte exakt fastställt hur stora vare sig höjningarna för marken eller boendehyrorna kan komma att bli.