– Det finns turismekonomiska effekter av bandyfinalen. Men det är ingen exakt vetenskap och man kan inte spekulera över det när man tar den här sortens beslut. Framför allt är bandyfinalen en härlig idrottsupplevelse i staden. Så är det med många beslut vi fattar i kommunen. Det gör vi inte för att tjäna pengar utan för att skapa goda livsförutsättningar för befolkningen, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd och ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Efter några av de tidigare bandyfinalerna har det gjorts beräkningar av det ekonomiska utfallet för Uppsala. Resultatet har pekat i något olika inriktningar. Efter 2010 års final beräknade man den turistekonomiska effekten till 18,7 miljoner kronor. Det genererade i sin tur skatteintäkter till kommunen på 1,7 miljoner kronor. Efter 2011 års final beräknades den turistekonomiska omsättningen till 15 miljoner kronor. Det året gjordes inte någon beräkning av skatteintäkterna.

Siffrorna bygger på enkäter där man frågat besökarna hur mycket de har spenderat under besöket i Uppsala. Osäkerheten är dock stor.

Man skulle kunna tänka sig att man i stället hade mätt det faktiska utfallet genom att räkna på omsättningen i staden och jämföra de år då bandyfinalen gått i Uppsala med de år där finalen spelats på andra orter. Men också vid en sådan jämförelse finns allt för stora osäkerheter.

Någon jämförelse av det ekonomiska utfallet med valborgsfirandet, den andra stora folkfesten som lockar besökare till Uppsala har man inte heller gjort.

– Det är jättesynd att vi inte har siffror för det. Det har varit uppe till diskussion, men hittills har vi valt att inte göra någon mätning, säger Annette Ökvist på Destination Uppsala.

Något som både bandyfinalen och valborg för med sig är fylleri på stan. Lisa Sannervik, presstalesperson på Polisen i Uppsala, säger att man är förberedd inför bandyfesten.

– Vi har en planering för att förebygga ordningsstörningar och underlätta trafikflödet.

Hon vill inte berätta hur många poliser som är i tjänst och i vilken mån som polisen kommer att ha riktade insatser för att beslagta alkohol eller bötfälla dem som kissar i Stadsträdgården.

– Det är samma regler som alltid gäller med förbud att dricka offentligt inom alkoholförbudszonen. Det är också i grunden brottsligt att urinera på allmän plats. Och om det delas ut en ordningsbot eller inte beror på vad patrullen har att göra för stunden, säger Lisa Sannervik.