I december 2017 fick den cancersjuke mannen avslag av Försäkringskassan på sin ansökan om hel sjukersättning.  

58-åringen överklagade och inkom med ett läkarintyg. Där framgick att all medicinsk behandling gavs i syfte att förlänga mannens överlevnad.

Läkaren uppgav dock att 58-åringen enstaka dagar skulle kunna klara ett enklare arbete under några timmar. I det läget ansåg Försäkringskassan att mannen kunde få sjukersättning åtminstone på deltid men överlät till förvaltningsrätten att avgöra saken.

Domstolen menar att mannen borde ha fått sjukersättning redan i december 2017.

Mannen avled i mars 2019. När han beviljades sjukersättning var han död sedan fem månader.