Läs mer: Politikerna backar om syskonförtur

Läs mer: Syskonförtur ses över i skolvalet

– Vi har fått många föräldrareaktioner där man beskriver hur bekymmersamt det blir för familjesituationen när barnen hamnar på olika skolor. Det är sällan vi får så här många reaktioner. Och det vore fel av mig som förtroendevald att inte göra något åt de problem som människor upplever i sin vardag, säger Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

Det innebär att syskonförtur kommer att gå före relativ närhet, som nu är urvalskriteriet vid skolvalet.

Skolinspektionen skrev i ett tidigare beslut att syskonförtur inte är en godkänd urvalsprincip. Hur ser du på det?

– Jag har tyckt att vi vill utmana det här regelverket eftersom det uppenbarligen går att använda i andra kommuner. Vi kan inte ha ett system som blir allt för byråkratiskt och fyrkantigt.

Har ni haft någon kontakt med de kommuner som tillämpar syskonförtur?

– Ja. Vi har inte minst tittat på den modell som Stockholm tillämpar. Vi behöver en modell som kombinerar principen om närhet och syskonförtur.

Om kommunen trots allt skulle få backning på det här systemet vill Caroline Hoffstedt att regeringen griper in.

– Lagstiftningen är väldigt otydlig. Vi har tillskrivit ansvarig minister med en fråga om hur lagen ska tolkas. Och om det inte går för sig att göra på det här sättet måste ministern se över lagstiftningen, säger hon.