Föräldrarna som har valt skola till hösten har gjort det försäkrade om att syskonförtur gäller. Det gör den inte.

I fredags meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att de inte kommer att ta upp två fall av skolplaceringar som kommunen överklagat dit. Det innebär i praktiken att syskonförtur inte längre kan användas för att göra urvalet till skolor där alla elever som söker inte kan få plats. Beslutet innebär att syskonförtur blir olagligt i hela landet.

Kammarrätten upphävde i somras två skolplaceringar i Uppsala med hänvisning till att skollagen inte ger något utrymme för att använda syskonförtur. Uppsala kommun ansåg dock att syskonförtur är så pass viktigt att domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen. Nu står kammarrättens dom fast.

Artikelbild

| Brister i antagningen till Nåntunaskolan var en orsak till att syskonförturen nu avskaffas.

LÄS MER: Kommunen tar syskonförtur till högsta instans

De fall som nu slutligen har avgjorts gäller skolvalet 2017. Föräldrarna till två elever som nekats plats på Nåntunaskolan respektive Uppsävjaskolan överklagade kommunens placeringsbeslut. Framför allt var de missnöjda med hur kommunens urvalssystem missgynnar de elever som inte får plats på sin närmaste skola. Men de påpekade även att barn som hade syskon som redan gick på skolan hade gått före i urvalet till skolorna.

Just nu väntar 4 200 elever på besked om vilken skola de ska placeras i till hösten. Enligt kommunen ska placeringsbeskeden skickas ut de två första veckorna i mars. Beslutet som upphäver syskonförturen innebär att osäkerheten om skolplaceringarna nu har blivit större för de 2 500 som har sökt plats i förskoleklass, eftersom syskonförtur endast använts upp till årskurs 3.

Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor, säger att kommunen kommer att följa domen.

– De elever som nu fått rätt kommer att beredas plats på skolorna de inte har kommit in på.

Hur gör ni med årets skolval?

– Vi kan inte använda syskonförtur i årets skolval. Det är en tråkig situation där vi inom politiken har velat ha syskonförtur. Men nu får vi rätta oss efter att det inte kommer att vara möjligt.

Urvalskriterierna har förmodligen påverkat vilka skolor föräldrarna har valt. Måste ni göra om hela skolvalet?

– Vi kommer att fortsätta dialogen inom förvaltningen. Men jag ser i nuläget inte att vi behöver göra om valet på grund av det här, utan bara göra om placeringarna, men utan att tillämpa syskonförtur.

Datakörningen måste göras om, kommer placeringsbeskeden att försenas?

– Jag tror inte att det försenar placeringsbeskeden.

Har ni någon deadline för den diskussion ni för?

– Det har inte gått ett dygn sen vi fick det här beskedet. Vi måste analysera och diskutera konsekvenserna, men vi måste göra det skyndsamt eftersom vi är mitt i skolvalstiden.

Lotta Lerwall, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger att kommunen är skyldig att ge korrekt information om vilka regler som gäller. Hon säger att kammarrättens dom var mycket tydlig med att syskonförturen är olaglig, och att kommunen redan i somras, när den domen kom, borde ha insett att syskonförtur inte kan användas i skolvalet. Möjligheterna att ställa någon till svars för att man lämnat felaktig information är dock små.

– Det är bara om någon skulle kunna visa att man förlorat ekonomiskt som det kan vara skäl med ersättningsanspråk. Men om kommunen nu skulle placera utifrån syskonförtur kan tjänstemännen bli fällda för tjänstefel, säger Lotta Lerwall.

LÄS MER: Fortsatta brister i skolvalet