– Polismyndigheten har begärt att butikerna i city ska hålla stängt och det var därför vi tog upp frågan, säger Klara Ellström (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun.

Vid vad som bedöms som särskilda tillfällen får ansvariga politiker besluta att Systembolagets butiker ska hålla stängt. Årets beslut fattades redan i februari med hänvisning till den allmänna ordningen.

– När vi talat med Polismyndigheten säger de att det varit lyckat tidigare år och vi tycker att det är motiverat att butikerna i city håller stängt, säger Klara Ellström.

Övriga av Systembolagets butiker i Uppsalaområdet bestämmer sina valborgsöppettider själva.