I samband med att tandrester skulle avlägsnas gick borren sönder och fastnade i käkbenet, vilket orsakade nervskador. Tandläkaren skrev remiss och kontaktade käkkirurgavdelningen på Akademiska sjukhuset som kunde ta bort resterna av borren dagen efter. Enligt en lex Maria-anmälan har tillståndet förbättrats men patienten upplever fortfarande vissa svårigheter efter skadan. Mottagningen skriver i sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg att man efter det inträffade kommer att se över sina rutiner och att man har upprättat en handlingsplan.