Uppsala Priserna på järn och metaller varierar men på Skrotcentralen i Uppsala är högarna av inlämnat gods lika höga som alltid. Varje dag bearbetas 100–150 ton skrot. Företaget, som startades 1935 av Thore Alm, har legat på olika platser i Uppsala men sedan 1965 har Skrotcentralen haft sin hemvist på Björkgatan i Boländerna.