Redan veckan före skolstart skickade Cabonline, en av konkurrenterna i taxiupphandlingen, ett mejl till kommunen om att de fått veta att Trendtaxi inte rapporterat tillräckligt många chaufförer till kommunen och erbjöd sig att ta över den trafik som Trendtaxi inte kunde leverera. Per Wadstedt, vd för Cabonline Region Mitt, säger att han fått informationen bekräftad av kommunens tjänstepersoner.

Trots det dröjde det ända till den 2 september, när skolskjuts- och färdtjänstkaoset pågått i två veckor, innan kommunen skickade ut information om att man tänkte göra en omfördelning.

Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen, kan inte svara på frågan exakt när kommunen fick kännedom om att Trendtaxi saknade bilar och chaufförer.

Det kom ju ett mejl om saken veckan före trafikstart, varför väntade ni två veckor med att göra en omfördelning?

– Jag kan inte kommentera det eftersom jag inte sett det här mejlet du refererar till. 

Har ni inte haft diskussioner om detta internt? 

– Det jag kan bekräfta är att vi haft löpande diskussioner. Huvudfokus var att minimera driftstörningarna för alla dem som är beroende av de här transporterna.

Hade det inte varit bättre med en tidigare omfördelning om fokus var att minimera driftstörningarna?

– Om vi hävt avtalet hade vi stått avtalslösa och risken är att trafikstörningarna hade blivit ännu större.

Jonas Petersson, gruppledare för Centerpartiet, har skickat en interpellation om saken till Rickard Malmström (MP), ansvarigt kommunalråd. Han refererar till ett möte i gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott den 15 augusti, där problemen inte nämndes alls.

– Den information vi fick var att det skulle fungera. Vi måste ställa fler kontrollfrågor om detta vid framtida upphandlingar, säger Jonas Petersson.

Rickard Malmström håller med om att informationen brustit.

– Det vi har sagt är att informationsflödet, både internt och till resenärer, inte har fungerat bra. Men min uppfattning är att förvaltningen ändå gjort vad de har kunnat för att komma till rätta med problemen, säger Rickard Malmström.

Fortfarande kommer rapporter om att färdtjänsten inte fungerar som den ska. Roger Lindström bekräftar att det fortfarande finns problem.

– Det finns fortfarande brister i leveranserna. Jag har ingen entydig bild av orsaken, säger Roger Lindström.

Trendtaxis vd vill inte kommentera uppgifterna utan hänvisar till kommunen.