Det var trots föreläggandena tre nöjda skolföreträdare, utbildningsdirektör Birgitta Pettersson, utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt och rektor Anders Danell, som på måndagen kunde berätta om resultaten av inspektionens tillsynsrapporter. Nöjdast var Anders Danell som tillträdde som rektor för Gränbyskolan hösten 2014 efter att skolan i början av året blivit riksnyhet efter att ha fått vitesförelägganden på sammanlagt en miljon kronor om inte åtgärder sattes in för att få trygghet, arbetsro och bättre resultat på skolan.

– Att vi nu efter två dagars granskning och intervjuer med personal, lärare och elever fått vår verksamhet bedömd vara utan anmärkning visar att det går att vända en skola, säger Anders Danell.

Det som gjort vändningen möjlig förklarar han att är skolans kompetenta personal, en huvudman som gör det möjligt för rektor att ägna sig åt pedagogiskt ledarskap och att han som rektor också gjort just det.

Han kommer att lämna Gränbyskolan till hösten och efterträds av Stina Hultén som nu är rektor för Liljeforsskolan.

– Det finns massor kvar att göra på Gränbyskolan, och jag tvivlar inte på att min efterträdare kommer att fortsätta arbetet, säger Anders Danell.

Lagda förelägganden med krav på åtgärder gäller i fyra fall tillgång till psykolog vid Jälla gymnasium och Jälla gymnasiesärskola, Östra Stenhagens särgrundskola och Ekeby gymnasium.

– Vi har redan uppmärksammat att det centraliserade konsultativa stödet av psykologer till skolorna som infördes 2003 inte är tillräckligt. Vi arbetar för att psykologer ska finnas närmare verksamheterna, säger Birgitta Pettersson.

När det gäller Jälla särskola lades också ett föreläggande vad gäller styrning och utveckling av verksamheten som rektor ansvarar för. Även där pågår ett arbete för att systematisera kvalitetsarbetet med kontroll av att planerade åtgärder också verkställs.

Vid Stordammens skola gjorde Skolinspektionen en riktad tillsyn efter de många anmälningar som gjordes i början av året. De åtgärder som satts in när det gäller trygghet och studiero, mot kränkande behandling och för värdegrundsarbete gör att Skolinspektionen nu inte finner anledning att rikta någon anmärkning mot skolan.

Caroline Hoffstedt betonade att det systematiska kvalitetsarbetet måste fortsätta utvecklas, men också vikten av att elever är trygga och trivs på kommunens skolor:

– Vi kan se i elevenkäterna att det finns brister. Elevhälsan behöver arbeta mera förebyggande och arbetet mot kränkande behandling stärkas.