Det var i slutat av januari som Samhällsbyggnadsbolaget – under uppmärksammande former – köpte projekteringsbolaget inklusive dess dotterbolag, av Uppsala kommun efter beslut i fullmäktige för 50 000 kronor.

Målet sades då vara att hitta ett bolag som ska driva arenaanläggningen Uppsala eventcenter i Gränbystaden, som är tänkt att inrymma både ishockey, mässor och andra typer av evenemang.

SBB har själva tänkt bekosta och förvalta arenan genom eget kapital och banklån.

Artikelbild

| Erik Pelling (S) avvaktar Samhällsbyggnadsbolagets besked 31 juli angående projektering av Uppsala eventcenter.

Nyckelfrågan, att skriva avtal med en driftoperatör har hittills inte lyckats.

– Nej, vi har inget klart i dagsläget, säger Krister Karlsson, SBB:s vice vd.

Tidsfristen för projekteringen är satt till 31 juli. Annars kommer köpet gå tillbaka till Uppsala kommun.

Nu återstår tre veckor – och läget ser tufft ut för SBB.

Artikelbild

| Mohamad Hassan (L) ville hellre se en upprustning av A-hallen vid Gränby sportfält än ett bygge av Uppsala eventcenter.

– Vi jobbar på. Vi kommer inte att kunna säga något förrän vi är i slutet på juli, säger Krister Karlsson.

Hur ser du på möjligheterna att hinna lösa det här?

– Jag tänker att vi har fått de här sex månaderna på oss. Vi jobbar intensivt med frågan och har så gjort från dag ett. Vi får återkomma när vi har fått våra sex månader på oss i stället för att spekulera.

Bygget av Uppsala eventcenter, tidigare Uppsala arena, har varit en lång följetong sedan planerna tog fart 2007.

– I realiteten kommer det inte att hända något mitt i sommaren, utan SBB kommer att leverera in ett underlag med sin bedömning och sedan kommer vi att bereda det fram till kommunstyrelsen tidigast i september, säger kommunalrådet Erik Pelling (S), som är ordförande i plan- och byggnadsnämnden och som sitter med i kommunstyrelsen.

Hur oroad är du?

– SBB har varit öppna med att det är svårt. De har sagt att de tror att det finns en möjlighet, men hade det varit enkelt hade arenan redan stått där med tanke på hur många år som det redan har tagit. Den här lösningen med att få in en privat aktör, med den här typen av investering, är uppenbarligen inte det lättaste.

– Oavsett kvarstår Uppsalas grundläggande behov. Det har vi varit tydliga med. Vi behöver mer istid generellt, vårt ishockeylag behöver bättre arenakapacitet och vi behöver utveckla kapaciteten för större event och kongresser. Vi får bedöma hur det här projektet har gått och analysera andra alternativa handlingsvägar om SBB inte lyckas.

Mohamad Hassan (L), gruppledare och kommunalråd, har tidigare uttryckt sig kritiskt angående Uppsala eventcenter. Liberalerna röstade liksom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna emot att projektbolaget skulle säljas till Samhällsbyggnadsbolaget. Hassan tror det blir svårt för SBB att hinna lösa frågan med en driftsoperatör under den knappa tid som är kvar.

– Om det blir så kommer jag att vara kritisk. För då har vi förlorat ett halvår. Vi sade nej till det här och tyckte att vi skulle gå på plan B direkt som var att rusta upp och bygga om A-hallen vid Gränby sportfält, säger han.

En besvärande faktor för Uppsala Eventcenter är att ett nytt mässcenter, Scandinavian Expo, just nu byggs vid tidigare Eurostop i Arlanda. Den anläggningen väntas stå klar 2020.

– Jag tror det blir svårt för Uppsala eventcenter att hävda sig i den konkurrensen. Det som behövs i Uppsala är en modern hockeyarena, säger Mohamad Hassan.