De tio personerna ska tidigare i veckan tillsammans ha ätit svampstuvning och natten till torsdagen insjuknade en av dem. Under torsdagen togs även de övriga nio in för vård. Några av dem har symptom på förgiftning medan övriga är intagna för observation.
- Ingen av dem har några allvarligare symptom i nuläget, men sådant kan komma senare, berättar Urban Säfwenberg, verksamhetschef vid akutsjukvården.

De tio får nu motgift i form av lever- och njurförstärkande läkemedel. Det är ännu inte säkert om de verkligen är svampförgiftade. Det kommer läkarna att få svar på inom ett dygn.
- Men det finns saker som talar för att det rör sig om vit flugsvamp, och då kan man drabbas av allvarliga lever- eller njurskador om man inte får vård i tid, säger Urban Säfwenberg,

De tio personerna är vuxenelever vid en skola i Uppsala.