Att det råder bostadsbrist i Uppsala märks bland annat genom de risker folk är beredda att ta för att komma över ett hyreskontrakt.

För att komma ifråga för ett förstahandskontrakt genom bostadsförmedlingen måste hyresgästen ha en viss minimiinkomst och det händer att den sökande då uppger en högre lön än vad som egentligen är sant.

Bostadsförmedlingen i Uppsala kräver att den presumtiva hyresgästen ska lämna in dokument som styrker anställning och lönebelopp.

Artikelbild

- Vi har sett fall där den som hyr svart betalar dubbelt så mycket som den egentliga hyran. Det berättar Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.

– Under det senaste året har vi hittat ett tiotal fall där inkomstintygen varit förfalskade, berättar Mona Lindén, vd för Uppsala Bostadsförmedling.

Hittills har ett par av dessa ärenden polisanmälts för bland annat urkundsförfalskning men anmälningarna har skrivits av.

En annan typ av fusk handlar om personer som vänder sig till nyanlända med bristande språkkunskaper och erbjuder dem att ordna bostad mot en viss ersättning.

Två fall har uppdagats där bostadssökande misstänks ha betalat för förfalskade arbetsgivarintyg. De bostadssökande har uppgett att det i den tjänst de betalat för även ingått löfte om anställning.

Artikelbild

| Uppsalahem försöker spåra svartuthyrning bland annat genom hembesök. På bilden en av Uppsalahems fastigheter i Rosendal.

Vidare har en person berättat för bostadsförmedlingen om ett erbjudande som skulle kosta upp till 70 000 kronor. Personen skulle bland annat lämna ifrån sig sina inloggningsuppgifter till förmedlingen och i slutänden skulle det ordnas både ett falskt löneintyg och ett lägenhetskontrakt. Den som fick erbjudandet ska dock ha avböjt.

Ett argument när kommunen i fjol inrättade en bostadsförmedling i Uppsala var att det skulle bli svårare att fuska med kötider så att ingen skulle kunna gå före i kön.

Enligt Mona Lindén lägger bostadsförmedlingen ner mycket energi på kontroller, inte minst vad gäller kötiderna för de bostadssökande.

– Vid kötidsändringar deltar alltid minst fyra tjänstemän för att allt ska gå rätt till, uppger hon.

Även kommunägda Uppsalahem arbetar för att stoppa fusk med lägenhetskontrakt. Sedan i våras har företaget fått fler anställda, bland annat en jurist, som arbetar med den typen av frågor.

– Det handlar bland annat om att stoppa otillåten uthyrning i andra hand, berättar Linda Ryttlefors, kommunikationschef på Uppsalahem.

Bakgrunden är att den som hyr i andra hand måste ha ett tillstånd från fastighetsägaren, annars räknas det som olaglig svartuthyrning. Hittills i år har Uppsalahem upptäckt 87 fall av svartuthyrning, vilket kan jämföras med 103 fall under hela 2016. Den som hyr otillåtet i andra hand riskerar att tvingas flytta medan kontraktsinnehavaren kan förlora lägenheten.

Den som hyr i andra hand får många gånger betala en överhyra till den som sitter på kontraktet. I fjol rapporterade UNT att socialtjänsten i Uppsala i vissa fall betalat ut bidrag till hyror för personer som hyrde svart i andra hand, även då kontraktsinnehavaren lagt på en extra avgift på hyran.

Kritiker inom Uppsalahem menade att socialtjänsten på så sätt höll den svarta andrahandsmarknaden under armarna.

Ida Bylund Lindman, avdelningschef för försörjningsstöd vid Uppsala kommun, betonar att socialtjänstens uppgift inte är att kontrollera om hyreskontrakten är lagliga.

– Vi ska se till så att hyreskostnaden ligger inom normen när vi betalar ut bidrag. Sedan i fjol har vi blivit striktare i våra bedömningar, uppger hon.

Ida Bylund Lindman tycker att problemet med svartuthyrning minskat sedan Uppsalahem utökat sina kontroller.