I slutet av 1950-talet kom Tore Frängsmyr som student till Uppsala universitet där han disputerade på doktorsavhandlingen Geologi och skapelsetro 1969. Mellan 2001 och 2007 var han den förste innehavaren av Hans Rausing-professuren i vetenskapshistoria.

Tore Frängsmyr skrev en rad böcker, bland annat om upplysningstiden och dess vetenskapsmän, däribland Linné. Flera av hans arbeten finns även utgivna på engelska.

Bland Tore Frängsmyrs många uppdrag kan nämnas dem som mångårig föreståndare för Vetenskapsakademiens centrum för vetenskapshistoria, projektledare för böcker om Uppsala universitets historia och generalsekreterare i International Union of History of Science.

Artikelbild

| Tore Frängsmyr

Under närmare 50 år medverkade Tore Frängsmyr som kulturskribent i UNT.