Enligt räddningstjänsten sammanstötte två bilar i rondellen. En person klagade efter olyckan över smärtor i nacken. Kollisionen inträffade strax före 18.30 och ett räddningsuppbåd sändes till platsen. Olyckan medförde begränsad framkomlighet i trafiken under räddningsinsatsen.

Inga närmare uppgifter finns ännu om orsaken till olyckan. Räddningstjänsten stannade kvar för att sanera olycksplatsen.