Bilen ska ha färdats i södergående riktning då den körde in i vägens mitträcke. Det finns i nuläget ingen information om orsaken till olyckan. Bilen är kvar på platsen och det finns uppgifter om att det är mycket olja på vägbanan. Inga personer kom till skada i olyckan.