Morgonrusningen på Stockholms centralstation har precis lagt sig när författaren Alexandra Pascalidou hälsar resenärer välkomna till en frågestund med Trafikverket. Tanken med måndagens möte var att besvara resenärernas frågor om tågtrafiken, men framför den röda fonden i den stora avgångshallen var det glest med åhörare när frågestunden drog igång.

Mötet hölls vid 10-tiden på måndagen och sannolikt befann sig de som reser mest på sträckan Uppsala - Stockholm på arbetet. Endast tre frågor besvarades från åhörare, resten hämtades från sociala medier. Tidningen tog därför tillfället i akt och bad läsarna om frågor via Facebook-gruppen UNT Pendlingskollen. Den fråga som solklart engagerar flest är den om punktlighet. Många vill få ett svar på varför Trafikverket och tågbolagen flyttar fram avgångstiden när man vet att tågen inte kommer att gå. Men nu kan en ljusning för osäkra prognoser vara på gång:

– I grunden handlar det om att man inte vet hur lång tid en störning tar att åtgärda. Vi tittar på om vi kan jobba med något som vi kallar för "tidigaste tid för trafikstart". Det vill säga att vi gör en uppskattning för en prognos. Det innebär till exempel att vi vid en olycka kan säga att det inte kommer gå några tåg på två timmar - i stället för att flytta fram prognosen femton minuter i taget, säger Lena Erixon, generaldirektör på Trafikverket.

Artikelbild

| Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon bor i Dalarna och pendlar till arbetet i Stockholm.

När kommer det dra igång?

– Vi har redan börjat med förprognoser för tre olika orsaker och vi kommer att vidareutveckla det.

Många pendlare vittnar om att det har varit den värsta perioden på många år. Vad beror det på?

– Det är en rad olika orsaker. Den nya tågplanen stökade till det en hel del, mest för pendeltågen eftersom man fick ojämna mönster. Där håller vi och trafikförvaltningen för SL på med en översyn av planen. Men vi har även haft en hel del problem som är förknippade med vintern och nedrivna kontaktledningar. Det har varit stora problem under våren och punktligheten har därför inte legat på den generella nivån där nio av tio tåg går i tid.

Artikelbild

| I åhörarskaran fanns mest journalister och kommunikatörer. Ett fåtal personer stannade tillfälligt upp och lyssnade till delar av frågestunden.

Hur känns det som generaldirektör?

– Det är klart att det inte känns bra. Jag åker själv den här sträckan och har sett hur det är. Det här är en viktig sträcka - inte bara för arbetspendlarna - utan för hela den norra delen som går på samma sträcka, det måste fungera.

Fyrspåret ligger långt fram men vad gör ni just nu för att göra pendlarnas situation bättre?

– Det vi gör nu är att se över tågplanerna, det vill säga, hur mycket trafik vi egentligen kan släppa på. Och vi förstärker, underhåller och bygger bort sådant som kan orsaka till exempel kontaktledningsnedrivningar.