– Det känns helt fantastiskt och betyder att vi får ett stadsnära naturreservat där Uppsalaborna kan springa, promenera och motionera. Där finns en rik flora och fauna och vi vill kunna utveckla området för framtiden, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP), som har ansvar för kommunens naturreservat.

Planerna på att göra Årike Fyris till naturreservat har pågått i många år. Nu är samtliga utredningar gjorda och reservatet har fått föreskrifter för drift, skötsel och vad allmänheten och markägare får göra inom dess gränser.

Hur går det med ansökan att göra Årike Fyris till världsarv?

Artikelbild

| Årike Fyris ska bli en oas för rekreation och motion. Nya vindbron invigs i höst.

– En reservatsbildning är en förutsättning för det och det blir en fråga för den majoritet som regerar Uppsala efter valet i höst. Men det viktiga är att vi bevarar området. Det behövs för människor när Uppsala växer så kraftigt.

Så världsarvsansökan är inte så viktig då?

– Jo, men det är en lång process med många inblandade och där är Uppsala kommun bara en part, säger Maria Gardfjell.

Årike Fyris får sällskap av Kronparkens naturreservat vid Dag Hammarskjölds väg och Hammarskogs naturreservat söder om Uppsala. När det gäller Hammarskog så har kommunen valt att inte lägga några tunga restriktioner kring själva herrgården och badet.

– Det gör vi för att man ska kunna utveckla verksamheten. Kanske behövs ett naturrum med information byggas i området och verksamheten på herrgården kanske måste kompletteras. Jag anser att man bör kunna kombinera naturupplevelserna i Hammarskog med en kopp kaffe eller något att äta, säger Maria Gardfjell som hoppas få totalt politisk enighet om reservatsbesluten.

Totalt beräknas skötseln av de tre reservaten kosta kommunen en miljon kronor om året.