Om inget av de traditionella blocken få egen majoritet i fullmäktige så räknar han med att Uppsala få någon form av minoritetsstyre med stöd av SD.

– Men det förutsätter förstås att vi får ut något av vårt stöd. Vi hade hoppats bli tungan på vågen redan vid förra valet. Men det lyckades inte. Jag tror att vi kan bli det nu, säger Simon Alm.

Vilket block är mest realistiskt att stödja?– Det block som är bäst för vårt parti. Vilket det blir får vi återkomma till efter valdagen. Vi kan också tänka oss att förhandla med respektive block i olika frågor, utan att det syns utåt.

Artikelbild

Erik Pelling (S) kan tänka sig ett samarbete mot mitten, kanske med Liberalerna.

Varför ska det inte synas utåt?

– Därför att det är känsligt för de olika blocken att visa utåt att de förhandlar med oss. Vi skulle helst göra det med öppna kort förstås. Men på det sättet kan vi få ut mer SD-politik. Hur vi lyckas får vi kommunicera till våra väljare på annat sätt, säger Simon Alm.

Vad gör ni om ni stängs ute från inflytande?

–  Jag ser inte det som ett aktuellt scenario. Jag pratar redan i dag med de flesta partier i olika frågor och vi är med i de flesta beslutande organ både i kommunen och i regionen. När vi sitter där runt bordet så måste alla prata med varandra.

Artikelbild

| Simon Alm (SD) hoppas bli tungan på vågen.

Hur stor är chansen att ni kommer att ingå i en majoritet som styr?

– Mindre sannolikt. Det skulle också tvinga oss att göra stora eftergifter. I ett politiskt samarbete med alliansen skulle det exempelvis bli svårt att komma överens med Liberalerna om invandringspolitiken.