Samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige var representerade under valdebatten som UNT och P4 Uppland ordnade på söndagen. Alla partiernas representanter anser att det finns för få billiga bostäder i Uppsala. Men när det handlar om tryggheten i staden finns flera skiljelinjer.

Rickard Malmström, Miljöpartiet riktar sig mot Moderaternas Fredrik Ahlstedt.

– Trygghet skapas inte av varken kameror eller poliser i grunden, utan det skapas i ett samhälle där människor har lika förutsättningar att nå en bättre framtid. Moderaterna är ett parti som genom åren stått för ökade klyftor där de rika har fått mer på bekostnad av de som har mindre.

Artikelbild

| Leia Nordin från Feministisk Initiativ var enda kvinna som deltog i valdebatten.

Fredrik Ahlstedt gick till motattack:

– Det tog nio månader för Miljöpartiet att få upp övervakningskamerorna vid Resecentrum, säger han och vallovar senare:

– Jag skulle fatta beslut om att se till att sätta upp trygghetskameror längs hela Gågatan och jag kommer själv vara med och se till att de skruvas upp omedelbart.

Jonas Segersam, Kristdemokraterna poängterar att förslaget om att ha lokala ordningsvakter från början kom från hans parti.

Artikelbild

| Ingrid Paulsson var först på plats vid UNT och P4 Upplands debatt.

– Det är en sådan åtgärd som måste till när det finns stor brist på poliser.

Mohamad Hassan, Liberalerna anser att det inte räcker med kommunala ordningsvakter och övervakningskameror.

Artikelbild

| Fler övervakaningskameror önskar samtliga partier utom Vänsterpartiet (som svarar både ja och nej) och Feministisk Initiativ.

– Om man tittar på vilka som begår den här kriminaliteten så är det unga män. Är det något vi ska göra så är det att satsa på att de personerna får bra utbildning och får bra hemförhållande för att få komma ut i jobb. Då motverkar vi mycket av kriminaliteten.

Stefan Hanna, Centerpartiet lägger vikt vid hur Uppsala exploateras:

– Vi motverkar segregation genom att bygga smartare, varsammare och inte jättetätt, säger han.

Vänsterpartiets Tobias Smedberg anser att en jämlikare Uppsala också skulle innebära att brottsligheten stävjas.

Socialdemokraternas Erik Pelling lägger vikten vid att unga Uppsalabor får en bra start i förskolan och skolan och att det finns ett nära och bra samarbete mellan polisen och socialtjänsten.

– Det är ingen quick fix. Men vi kommer få bort Gottsunda från polisens lista, vi kommer också få bort den livsfarliga utvecklingen med skjutningar i Gränby.

Endast två av politikerna på scen känner sig inte själva trygga i Uppsala. Sverigedemokraternas Simon Alm:

– Ja, man hör och man läser i tidningen att det har skjutits i ett bostadsområde. Det är klart man känner sig otrygg när man är ute och går. Det är inte alltid, men det är tillräckligt för att man ska känna: Det här är inte bra, det var bättre förr.

Leia Nordin från Feministiskt Initiativ:

– Ja, jag är ju aktiv i en feministisk rörelse och jag får ju därför hat och hot för det, så nej, jag känner mig inte trygg.

LÄS MER: Livedebatter för Uppsalaborna

matilda.nilsson@unt.se