En advokat utreder om chefen brutit mot kyrkans värdegrund.
Ja, mycket har hänt på kort tid vid Kyrkans hus i Uppsala, det centrala kansliet för Svenska kyrkan i landet. Men vad som ligger under ytan är ännu höljt i dunkel. Centralt placerade personer som UNT talat med säger att bakgrunden till det som nu försiggår på kyrkokansliet för dem är helt okänd.

De facto lämnade generalsekreteraren och chefen för kansliet Lars Friedner sin tjänst för knappt två veckor sedan efter en överenskommelse med kyrkostyrelsen.
– Jag och styrelsen hade olika mening om en för mig viktig fråga. Jag vill inte gå in på vilken fråga det handlar om, men det är något som dykt upp på senare tid och måste hanteras, säger Lars Friedner.

Beskedet om Lars Friedners plötsliga avgång följdes av att en annan chef själv lämnade sin tjänst, vilket av Kyrkans tidning kopplas samman med Lars Friedners avhopp. I förra veckan kom sedan beskedet att en person i chefsposition vid kansliet kopplas bort från sitt arbete under tiden en advokat utreder kritik mot chefens ledarstil. Enligt uppgift misstänks chefen ha brutit mot kyrkans värdegrund.
– Den externa utredningen som ska vara klar i veckan ska bringa klarhet i vad som skett. Jag vet inte om det finns fog för den kritik som riktats och vill inte kommentera mer i avvaktan på utredningen, säger tillförordnade generalsekreteraren Helén Ottosson Lovén.

Hon säger att hon uppmärksammades på ett personalärende med kritik mot chefens ledarskap när hon tog över efter Lars Friedner för två veckor sedan.
–  Men vilka värden som kan ha brutits vill jag inte säga något om, säger hon.
Enligt Lars Friedner finns ett samband mellan hans eget avslut och vad chefen anklagas för att ha gjort.
– Jag kan bekräfta att det finns ett samband, men vill inte kommentera det, säger Lars Friedner.

Enligt Lars Friedner finns inga utbredde arbetsmiljöproblem på Kyrkans hus i Uppsala.
– Jag tror att arbetsmiljön där är god. I en ny medarbetarundersökning får kansliet höga poäng för sin arbetsmiljö, och likadant var det för två år sedan, säger han.
Överenskommelsen mellan Lars Friedner och kyrkostyrelsen ger honom ett avgångsvederlag på 90 procent av lönen fram till 2014 då han fyller 65 år.