Under måndagen skrev Expressen om den 666-sidor långa rapporten från den turkiska tankesmedjan Seta som pekar ut flera svenska politiker från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som sympatisörer till den av EU terrorstämplade organisationen PKK.

Rapporten har fått stor uppmärksamhet i flera länder, bland annat i Danmark där säkerhetspolisen kopplats in och tagit kontakt med de omnämnda danska politikerna.

Sverige ägnas ett eget kapitel i rapporten som nu kritiserats hårt av bland andra Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledare. "Det är helt oacceptabelt att en turkisk regeringsnära organisation på detta sätt har kartlagt och åsiktsregistrerat en rad svenska politiker, inte minst från Vänsterpartiet", twittrade han.

Artikelbild

| Tobias Smedberg är kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala. Han tycker att den turkiska rapporten som särskilt omnämner Uppsala är "obehaglig".

LÄS MER: Svenska politiker pekas ut som PKK-anhängare

Rapporten, som UNT tagit del av, framställer Uppsala tillsammans med Stockholm som städer med särskilt starka band till PKK. Uppsala nämns flera gånger och det hänvisas med länkar till sidor och artiklar med referat från möten där Uppsalapolitiker exempelvis uttalat stöd till kurdernas kamp i Turkiet och i Syrien, eller framfört krav på att EU ska ta bort PKK från sin lista över terroristorganisationer uttalats.

En av de som nämns är riksdagsledamoten Ilona Szatmari Waldau från Uppsala.

– Att en regeringsnära tankesmedja går in i andra länder, granskar och åsiktsregistrerar deras politiker och sedan offentliggör det på det här sättet, är märkligt och odemokratiskt, säger hon.

Artikelbild

| Yekbun Alp har bland annat i UNT skrivit debattartiklar tillsammans med JOnas Sjöstedt till stöd för kurdernas situation, mot den turkiska regimen.

Men hon känner ingen oro i nuläget över att pekas ut.

– Men jag funderar ju på vad det kan innebära om jag ska resa till Turkiet. Jag har varit där, bland annat för ett år sedan då jag var inbjuden av partiet HDP.

Den Uppsalapolitiker som omnämns flest gånger i rapporten är Yekbun Alp, tidigare vice ordförande för Vänsterpartiet i Uppsaladistriktet. En av de saker som nämns i rapporten är den debattartikel i UNT hon skrivit med Jonas Sjöstedt, med rubriken "Nu sviks kurderna."

Yekbun Alp avböjer att kommentera, utan hänvisar till Vänsterpartiets centrala organisation. Där säger Hanna Gedin, biträdande partisekreterare att man inte heller vill kommentera annat än med det Jonas Sjöstedt redan sagt på twitter.

Vänsterpartiets kommunalråd i Uppsala, Tobias Smedberg, är själv inte omnämnd men reagerar starkt på vad han kallar för den turkiska åsiktsregistreringen.

– Jag finner det obehagligt att de som stöder kurder och som är kritiker till Turkiets utveckling med bristande demokrati åsiktsregistreras.

Kurdiska arbetarpartiet, PKK, grundades 1978. Bland annat EU och Nato klassar PKK som en terrororganisation.