– I stort sett är schaktningen färdig. Däremot kommer pålningen att fortsätta ända in i mars, säger Johan Quarfordt, projektledare på Sportfastigheter som ansvarar för bygget av nya Studenternas.

Det var i början av december som schaktningen påbörjades och strax före jul var det dags för markförstärkning. Hela 1 000 pålar ska ner i marken för att bära den nya läktaren och huvudbyggnaden.

– I Uppsala finns ju leran överallt, så det behöver komma ner många pålar i marken, säger Johan Quarfordt.

Fotbollsarenan på Studenternas, med plats för 10 000 åskådare, är färdig år 2020 och än så länge håller tidsplanen. Nästa etapp inleds vecka 16. Då levereras betongstommen till huvudläktaren och huvudbyggnaden.

Och för den som undrar över när Sjukhusvägen öppnas igen, så kan det dröja ända fram till mars. Vägen är avstängd eftersom en vattenledning behöver flyttas i samband med bygget.

– Målet är att att det ska vara klart lagom till Bandyfinalen 17 mars på Studenternas, säger Johan Quarfordt.