Efter att de två 18-åringarna filmade och fotograferade de minderåriga när de utförde sexuella gärningar ska filmerna ha spridits via sociala medier till ett kompisgäng.

– Det är inte så att filmen legat uppe på Facebook till allmän beskådan utan den ska ha spridits från person till person. Kompisgängen går på en skola och det ska ha varit allmänt känt att materialet funnits i den kretsen. Exakt hur många som sett det är oklart, säger kammaråklagare Thomas Forsberg.

Trots att materialet bevisligen spridits står männen ändå inte åtalade för spridning av barnpornografibrott.

– För att rubricera brottet som barnpornografi räcker det att de två filmade faktiskt är under 18 år. För att åtalas för spridning måste det framgå i något sammahang att objekten är under 18 år – det kan inte utredning påvisa i det här fallet.

Thomas Forsberg anser att bevisningen är tillräckligt stark för en fällande dom.

Med tanke på de åklagades ringa ålder – vilket straff är att vänta?

– Det är upp till tingsrätten att bedöma. Det kan handla om bötesstraff, möjligen ungdomsstraff. Man kan också tänka sig villkorlig dom. Det är inte fråga om något fängelsestraff.