Det beslutade äldrenämnden 1 februari.

– Fördelen är att vi nu får en samlad verksamhet för växelvård och korttidsvård med demensinriktning på två våningsplan, säger Marja Hedin, avdelningschef inom äldreförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Enligt ordföranden i äldrenämnden, Monica Östman, S, innebär beslutet att brukare i större utsträckning kommer att få hemtjänst i stället för korttidsplats vid utskrivning från sjukhus eller slutenvård.

– Det innebär att behovet av allmän korttidsvård kommer att minska medan behovet av platser med inriktning demensvård kvarstår, säger Monica Östman.

Avvecklingen av Vipängen och Ödhumla ska inte innebära några personaluppsägningar. De medarbetare som berörs kommer att behålla en tjänst inom äldreförvaltningen på kommunen.

Redan förra hösten flyttade Nora växelvård in på äldreboendet Linné.