Drygt en vecka har gått sedan UNT kunde berätta att Bup i Uppsala hade sämst tillgänglighet i hela landet under juli månad. Då var det bara 19 procent som fick komma på ett första besök inom 30 dagar. Nu har tillgängligheten nått ett nytt bottenrekord - bara två procent av Bup:s patienter fick tid inom en månad visar den senaste statistiken från augusti. 42 procent fick en tid inom 60 dagar, och 90 procent inom 90 dagar.

– Det är extra oacceptabelt när det är barn som får vänta i två eller kanske tre månader, det är ju lika länge som ett sommarlov. Och för ett barn är ett sommarlov en evighet, säger Lina Nordquist (L), andre vice ordförande i sjukhusstyrelsen i region Uppsala.

Läs mer: Uppsala är sämst

Samtidigt poängterar Lina Nordquist att hon inte tycker att någon skugga ska falla på verksamheten.

– Personalen gör allt de kan och man arbetar stenhårt med att rekrytera och behålla personal så all heder till dem, säger hon.

Lina Nordquist tycker att de satsningar som hittills har gjorts för att stärka Bup, exempelvis öppnandet av samtalsmottagningar ute i länet, är positiva. Men hon säger att det behövs mycket mer.

– Vi behöver tillföra extra resurser för att utbilda fler specialister. Det fattas specialistsjuksköterskor, barnpsykiatrer och psykologer, inga samtalsmottagningar kan råda bot på det problemet.

Samtliga landsting och regioner behöver personal, hur ska regionen bli den arbetsplats som folk väljer?

– Vi måste rent allmänt bli en arbetsplats som man tycker är rolig att gå till och där folk trivs. Vi måste exempelvis göra det praktiskt möjligt för människor att lämna barnen i förskola och sedan lätt ta sig till jobbet via kollektivtrafiken. Vi behöver se över arbetstider och scheman, kan man dela upp vissa tjänster? Vissa administrativa jobb kanske kan göras hemifrån ibland? säger hon och fortsätter:

– Alla partier behöver skaka hand och tillsammans komma överens om långsiktiga satsningar.

Enligt Lina Nordquist anser Liberalerna att regionen behöver se över möjligheterna till att upphandla vård.

– I alla fall så länge köerna är så tragiskt långa. Huvudsaken måste vara att barnen får god hjälp, inte av vem.

Läs mer: Macdisi (S) om köerna

Moderaterna föreslog i en motion hösten 2016 att regionen skulle upphandla vård apropå att Bup:s mottagningar ute i länet stängts. Sedan dess har sjukhusstyrelsen fattat beslut om att en mottagning ska öppna i Enköping igen, men mottagningarna i Tierp/Älvkarleby och Östhammar är fortfarande stängda.

– Motiveringen har varit att det inte finns några medarbetare att rekrytera och man återkommer hela tiden från Socialdemokraternas sida till att det råder brist på personal i hela landet. Men vi menar att det kanske finns kompetens som inte vill jobba för region Uppsala och att det finns andra aktörer som har lättare för att rekrytera medarbetare, säger Emilie Orring (M), regionråd.

Läs mer: Problem i hela landet

Som UNT skrivit om tidigare råder samma sorts problem för Bup över hela landet. Enligt Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), är det svårt att säga om den rådande situationen hade kunnat förebyggas.

– Men man kan konstatera att det finns inte en enda lösning och då blir det otydligare vem som ska ta bollen. Om det exempelvis bara rörde sig om att det var brist på pengar vore det enklare att lösa – vi tillför mer pengar. Men nu handlar det om att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetare att vilja stanna kvar, att utbilda nya personer och sen tror jag att en stor del handlar om att man blir osäker på hur man ska hantera det därför att vi inte vet varför den psykiska ohälsan ökar, säger hon.

UNT har sökt sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) som bett att få återkomma.