Ynglingen har med hot förmått en flicka som gick på samma skola att skicka vad tingrätten kallar för "lättklädda bilder på sig själv" till honom via appen Snapchat. Rätten bedömer att bilderna är sexuella till sin karaktär. I förhör har mannen uppgett att han efter ett bråk ville trycka ned flickan och göra henne ledsen.

Mannen döms också för olaga hot för att ha skickat en video på ammunition till en person, samt för ringa stöld och för brott mot vapenlagen. Vapenbrottet ska ha skett en höstdag på Riksdagshuset i Stockholm, där mannen olovligen bar på ammunition i form av en patron.

Eftersom den minderåriga mannen inte dömts för brott tidigare gör rätten bedömningen att han ska få ungdomsvård som påföljd.