UNT har tidigare rapporterat om att Daniel Wellington stämde Ur & Penn förra våren då man ansåg att Ur & Penn kopierat Daniel Wellingstons design. Men Ur & Penn friades. Patent- och marknadsdomstolen ansåg att Daniel Wellingtons klockor inte uppfyllde de krav på konstnärlig formgivning som ger upphovsrättsligt skydd.

Men beslutet överklagades och nu ändras domen av Patent- och marknadsöverdomstolen. I den nya domen slås fast att klockorna är i det närmaste identiska och det är uteslutet att Ur & Penn designat sina klockor utan att ha haft Daniel Wellington som förlaga.

Enligt Dagens Industri måste Ur & Penn nu betala ersättning till Tysanders bolag, förststöra samtliga "kopior" och annonsera ut beslutet i betalda annonser på sociala medier.