Ungefär 2 000 personer i Sverige beräknas ingå i någon form av kriminell gruppering och problemet är växande. För att göra något åt saken har Rikspolisstyrelsen valt ut Gottsunda som en av tolv stadsdelar och städer som ska inrätta så kallade sociala insatsgrupper.
Att just Gottsunda kommer ifråga motiveras med att det rör sig om en stadsdel som har ett utbrett utanförskap.

Initiativet till de sociala insatsgrupperna kommer från regeringen och grundtanken är enkel. Socialtjänsten ska sålla fram personer mellan 15 och 25 år som anammat en kriminell livsstil. Dessa personer ska få frågan av socialtjänsten om de är intresserade av att ta emot stöd för att sluta med brott.
Projektet kom igång under senhösten och socialtjänsten i Gottsunda har hittills fått in en första deltagare som tackat ja.
– Flera har blivit tillfrågade och funderar nu på om de vill vara med. Många har tröttnat på sin kriminella livsstil och överväger att bryta med den. Jag kan tänka mig att vi under nästa år kommer att höra med runt 10-15 ungdomar i Gottsunda om de är intresserade av att delta, berättar Christian Jerrestål vid socialtjänsten i Gottsunda.  
Socialtjänsten kommer tillsammans med ungdomarna att diskutera fram vilken typ av stöttning som behövs.

Utifrån behovet kopplas sedan olika myndigheter in som exempelvis arbetsförmedlingen, skolan, kriminalvården eller sjukvården. Sedan upprättar de olika parterna en handlingsplan ihop med deltagaren.
De åtgärder det kan bli frågan om är till exempel studier eller praktik på arbetsplatser
psykiatrisk hjälp, behandling mot drogmissbruk och träning för att motverka aggressivt beteende.
– En insats kan exempelvis bestå av att personen via socialtjänsten får en kontaktperson, en slags livscoach, som kan hjälpa till med läxläsning, jobbsökande eller annat, säger Christian Jerrestål.