Mum vänder sig till unga män från 20 års ålder, och provtagning gällande sexuellt överförbara sjukdomar, frågor som rör sexualitet, preventivmetoder, alkoholbruk och psykiskt mående är vanliga vid mottagningen.

– De flesta som kommer sig till oss gör det för att de vill kolla om de har någon könssjukdom. Provtagningar för klamydia är väldigt vanliga, men vi tar också blodprov för koll av exempelvis hiv. När de är här kan det visa sig att de har andra frågor eller problem som de behöver hjälp med, säger Kerstin Lind.

Hon och kollegan Kerstin Karlqvist Falk ser mottagningen för unga män delvis som en jämställdhetsfråga. Många kvinnor har en kontinuerlig kontakt med vården till exempel när recept för p-piller ska förnyas, en kontinuitet som saknats för män.

Artikelbild

| Ett band med träkulor i olika storlekar visar hur testiklar utvecklas.

– Det händer att de som söker sig hit, och de kommer från hela länet, från olika samhällsgrupper och har olika etnisk bakgrund säger att det är första gången de talar om frågor som rör sexualitet och kroppen, berättar Kerstin Karlqvist Falk.

Innan projektet startade hade de båda barnmorskorna gått kurser i andrologi, männens motsvarighet till gynekologi. Kunskap är en förutsättning för att kunna ge råd och också veta när de sökande behöver slussas vidare till andra instanser inom vården.

– Frågor som rör testiklar, kan penis se olika ut, vilken typ av kondom ska jag använda, är exempel på frågor vi får. Men också problem med erektionen, och vad som kan göras åt det, säger Kerstin Lind.

I nätverket runt de två barnmorskorna finns kurator, psykolog och läkare, men de kan också slussa vidare till specialistmottagningar på Akademiska om det behövs.

Artikelbild

| Mum, Mottagningen för unga män, barnmorskorna Kerstin Linds och Kerstin Karlqvist Falks projekt har permanentats.

”Som man frågar får man svar” är ett uttryck båda använder, och berättar om hur såväl porr- som alkoholmissbruk kommit fram i samtal med patienter som då också kunnat få hjälp av kollegor i teamet, kurator, psykolog och läkare.

De som söker till Mum gör det för att de upplever att de har problem eller känner oro för sin sexualitet, men Kerstin Lind och Kerstin Karlqvist Falk vill att sex och säker sex ska vara lustfyllt och roligt:

– Vi har mycket att lära av Europa. På studiebesök i Holland såg vi kondomerior med mängder av olika kondomer för män och kvinnor, i olika färger och storlekar. I samband med marknadsföring hade de till och med gjort en klänning av femidomer, så kallade kvinnliga kondomer, säger Kerstin Karlqvist Falk.