Sustainability Hackathon heter satsningen och är en metod för problemlösning. Inom it-sektorn används hackathons för att hitta lösningar på svåra problem. 

– Eleverna kommer att arbeta med att lösa hållbarhetsutmaningar tillsammans med de beslutsfattare som senare kan genomföra idéerna, säger verksamhetsansvarig Jenni Nylander. 

Agenda 2030 har 17 globala mål för hållbar utveckling med syfte att utrota hunger och fattigdom och förverkliga de mänskliga rättigheterna samt uppnå jämställdhet. Flera av målen ställer krav på hållbar konsumtion och industri samt ger skydd av naturresurser. 

Artikelbild

| Jenni Nylander är verksamhetsansvarig

– Vi är övertygade om att den frustration och det engagemang som finns bland unga kan omsättas i samhällsförändrande idéer som bidrar till att genomföra de globala målen inom tio år, skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.