Huset, där Ungdomens hus har sin verksamhet, ligger i korsningen Svartbäcksgatan/Skolgatan. Byggnaden är från 1902 och är i stort behov av renovering. Enligt Uppsala kommuns uppskattning kan renoveringen kosta mellan 20 och 30 miljoner kronor. Det skulle enligt kulturförvaltningen innebära att hyran efter renoveringen landar på mellan 2,5 och 3 miljoner kronor. I dag har verksamheten ett bidrag från kommunen på cirka 700 000 kronor fram till 2019. Dessutom betalar kulturnämnden hyran som ligger på 983 000 kronor.

Under onsdagskvällen träffade representanter för kommunen företrädare för Ungdomens hus.

– Vi informerades om att kulturnämnden inte skulle kunna betala mer i hyra till oss, säger Sergej Laura Brändén, ordförande i Ungdomens hus, som ser beskedet som en renoveringsvräkning.

Ungdomens hus ställs därmed inför två alternativ. Antingen har man kvar en tredjedel av den 1000 kvadratmeter stora lokalen efter renoveringen. Det skulle innebära att övriga utrymmet hyrs ut till andra aktörer.

– Det skulle inte funka bra för oss att dela med andra verksamheter. Vi måste kunna skapa en trygg miljö för våra medlemmar och det kan vi inte göra när vi inte vet vilka grannar vi får, säger Sergej Laura Brändén.

Det andra alternativet är att flytta verksamheten till andra och billigare lokaler med en hyra som täcks in i det spann som kulturnämnden redan betalar för föreningen.

– Antingen skulle vi då flytta till någon mindre lokal centralt som inte passar vår verksamhet. Eller så skulle vi få flytta till en lika stor lokal men som ligger långt åt helvete, säger Sergej Laura Brändén.

Kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP) vill dock tona ner konflikten. Hon säger att bara utredningen av vad som behöver göras i renoveringen kostar 400 000 kronor.

– Vi vill ha en dialog med Ungdomens hus om alternativen innan vi beställer en kostnadsberäkning, säger hon.

Linda Eskilsson menar att ingen från varken kulturnämnden eller förvaltningen har talat om att vräka Ungdomens hus.

– För att Ungdomens hus ska kunna vara kvar där efter renoveringen måste vi släppa in andra verksamheter, säger hon.

Ni kan alltså inte höja den summan ni betalar i hyra för att Ungdomens hus själva ska få vara kvar i de renoverade lokalerna?

– Vi kan inte betala en hyra på mellan 2,5 och 3 miljoner kronor – det finns ingen förening som får så mycket pengar. Vi har likabehandlingsprincip, säger Linda Eskilsson.

Linda Eskilsson uppger att hon redan varit i kontakt med Kommunfastigheter för att snart kunna visa alternativa lokaler för Ungdomens hus.

LÄS MER: Ungdomens hus ska renoveras

LÄS MER: Oviss framtid för Ungdomens hus

LÄS MER: "Det här är som mitt andra vardagsrum"

LÄS MER: 5 000 skrev på för Ungdomens hus