Det handlar alltså om en gruppbostad för unga personer med demenssjukdom. De här personerna kan omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, vilket gör att de har rätt till bostad med särskild service. Tidigare har Uppsala kommun haft svårt att tillgodose de behoven men nu öppnar alltså ett nytt boende avsett för unga dementa som dessutom blir Sverigeunikt.

Enligt Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden, har unga dementa andra behov än äldre:

– De här personerna är ofta yrkesverksamma och mitt i karriären när de drabbas av sin sjukdom. Kanske är de föräldrar med hemmavarande barn, föreningsaktiva och i sociala nätverk. Detta nya boende utgår från dessa faktorer och för hur de kan kombineras med behovet av ett särskilt boende, säger hon i ett pressmeddelande.

Boendet som ligger i Nyby har sex permanenta bostäder och två korttidsplatser. Det ska vara bemannat med personal dygnet runt.

Det nya boendet invigs fredagen den 10 november och inflyttning sker innan månaden är slut.