UNT berättade på fredagen att företrädare för vissa utbildningar befarade att budgetförslaget riskerade att ”döda utbildningskvaliteten.”

– Genom att fördela pengar från rektors strategiska medel för utbildning till humaniora och samhällsvetenskap blir det nu inga effekter eller i alla fall väldigt små för de här ämnena, säger Pernilla Björk, informationschef.