Den 24 november kommer fem hedersmedaljer att delas ut av Uppsala kommun i samband med en högtidlighet i Rikssalen på Uppsala slott. En av dem som prisas är UNT-journalisten Åke Spross som började arbeta på UNT som praktikant redan 1975.

– Det är kul att bli uppskattad för sina journalistiska gärningar, säger reportern.

Så här lyder motiveringen:

"För att han (Åke Spross, reds. anm.), i sin mångåriga och skickliga journalistiska gärning bevakat och rapporterat om nationell och internationell forskning inom främst medicin men även annan forskning på ett mycket förtjänstfullt sätt."

Övriga pristagare är skådespelaren Anna Carlson, professor Bengt Gustafsson, Mona Eliasson – ordförande i Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala – och entreprenören Thomas Sonesson.

Pristagarna utses av en medaljdelegation som består av Carl Lindberg (S), Johan Edstav (MP), Magnus Åkerman (M), Anita Berger (S) och Agneta Simonsson (L).