Fem hundar och fyra hundförare specialutbildas just nu genom ett samarbete mellan Uppsala kommun och Vårdhundskolan. Tanken är att de ska fungera som lässtöd till barn på skolor i Uppsala.

– De tränas bland annat att lägga sig hos barnet och följa fingret när de läser. Då känns det som att hunden följer historien. Hundar får barnen att känna sig mer avspända och det blir lättare för dem att koncentrera sig. Hundarna kan väcka barns intresse för läsning och öka deras läsförståelse, säger hundföraren Mia Boivie.

En av de hundar som utbildas just nu är tvååriga Labradoodlen Agnes.

Artikelbild

| Läshunden Agnes är en av fem hundar som nu utbildas för att hjälpa elever att läsa.

– Hon är lugn, stabil och har en personlighet som är fötroendeingivande. Det gör henne ytterst lämplig – sedan gör det inget att hon ser ut som en nallebjörn på köpet, säger Mia Boivie som även är instruktör vid utbildningarna av nya läshundar.

Till våren är tanken att hundarna och deras förare ska ut på praktik i flera Uppsalaskolor. Vilka skolor det blir är i dagsläget inte helt klart – men en av de skolor som är intresserade är Johannesbäcksskolan. Till höstterminen 2018 förväntas läshundarna vara färdigutbildade

– Vi pratar med flera olika skolor. Tanken är inte att komma in och ta lärarnas jobb utan vi kommer in och stöttar. Det finns flera forskningsstuider som visar att läshundarna har en positiv effekt på barnen, säger Mia Boivie.

Hundrädda och allergiska elever ska inte behöva påverkas negativt av läshundarna, enligt Mia Boivie.

Artikelbild

| Mia Boivie instruerar de nya ekipagen som utbildas till läshundsteam.

– Vi har ett risktänk kring just dessa personer. Hundarna får inte röra sig i allmänna utrymmen – de ska finnas i ett speciefikt rum med en egen ingång utifrån.

Sedan flera år tillbaka använder sig några grundskolor i Stockholm av läshundar.

Artikelbild

– Tre dagar i veckan har vi hundarna här och vi väljer ut de barn som är i störst behov av hjälp. Det kan vara barn som inte vill komma till skolan av olika anledningar eller de som har svårt att läsa inför folk. Att sitta med en hund upplevs som mer kravlöst än att läsa för barn och vuxna i ett större sammanhang där de förväntar sig någonting, säger Kalle Enström, rektor på Årstaskolan.

Hur har det fungerat?

– Vi tycker att det har fungerat väldigt bra. Vi har sett effekt i form av att eleven, efter att ha fått hjälp av en läshund, kan finnas och prestera i ett annat sammanhang där det tidigare inte varit möjligt, säger Kalle Enström.

I Uppsala kommer ytterligare två läshundsteam att utbildas under nästa år.