Vi har låtit 729 elever i årskurs fyra till sex, utspridda på sju olika kommunala grundskolor, svara på frågor kring sin egen arbetsmiljö.
Resultatet visar att en stor majoritet av barnen känner sig trygga i skolan, de har vuxna personer att anförtro sig till, och har mycket sällan utsatts för kränkningar som mobbing eller våld.
När det gäller städning och hygien, buller och koncentrationssvårigheter ser det betydligt värre ut.