Det regnar priser över Uppsala. Världens bästa klimatstad, Sveriges bästa kommun att bo i, Sveriges bästa cykelstad och Sveriges bästa tillväxtkommun. Det är någonting som stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom vill lyfta när han ingivningstalar på mässan.

– Jag känner stor stolthet inför alla de priser Uppsala har fått. Allt det här har hänt på ett kvartal och det är jag stolt över. Den stoltheten tycker jag att alla som bor i Uppsala ska bära med sig.

Förutom att inkassera utmärkelser så växer Uppsala så det knakar. Tanken är att det ska byggas 70 000 bostäder till år 2050, 50 000 av dessa väntas byggas de kommande 15 till 20 åren. Men vem byggs det för? Många menar att det nu byggs alldeles för dyrt. De som är i störst behov av bostad, som unga vuxna och nyanlända, har inte råd att flytta in i dyra nybyggen. Någonting Mats Norrbom är väl medveten om.

Artikelbild

| Det byggs mycket i Uppsala – men många nybyggen är för dyra för de mest behövande. "Det är vår största utmaning", säger Mats Norrbom.

– Det är vår största utmaning. Det har byggts väldigt mycket i Uppsala, men ja, nästan alla bostäder som byggs är i samma prissegment. Nu driver vi ett projekt som heter ”Bostad för alla” där vi vill bredda och möjliggöra för alla att få en bostad. Vi har en handlingsplan som vi försöker jobba med, säger han.

Förutom att det byggs för dyrt anser många att det byggs för trångt i Uppsala. Enligt en enkät som UNT genomförde i fjol, som besvarades av drygt 1100 personer, tycker sex av tio Uppsalabor att det byggs för trångt.

Och så har vi studenterna. När tidningen Fokus i år har rankat ”Bästa kommun för unga” i Sverige hamnar Uppsala på en fjärdeplats – samtidigt är Uppsala rödlistat i Sveriges Förenade Studentkårers årliga bostadsrapport.

Enligt Uppsala studentkår är det många studenter som tycker att boendesituationen är påfrestande psykiskt och många som till och med tvingas välja bort sina studier i Uppsala just på grund av den ansträngda bostadssituationen. Det försöker kommunen få bukt med, enligt Mats Norrbom.

– Det byggs små lägenheter och studentbostäder hela tiden i Uppsala. Framför allt bygger vi små, smarta lägenheter som studenter kan bo i, säger han.

Mats Norrbom ska tala mer om Uppsalas tillväxttakt och utmaningar på mässan Bo & Leva. Mässan besöktes av 4 000 personer förra året och arrangeras för fjärde året i rad i år.

joanna.gorecka@unt.se