Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde beslutade fullmäktige att kommunen köper, för att omedelbart sälja vidare, det bolag som ska driva projektet Uppsala Event Center vidare mot ett genomförande i Gränby. Ny ägare blir Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Även på lång sikt ska bolaget äga och förvalta anläggningen.

Bolaget är sedan tidigare engagerad i projektet. I december 2016 tecknades ett intentionsavtal om att äga arenan när den står färdig. Den nya ägaren till arenabolaget tar också över uppdraget att hitta en operatör för arenan och ordna de avtal som behövs för bygget ska kunna sätta igång.

– Vi ser ett stort behov av en ny arena för ishockey, andra sporter och stora evenemang, och Uppsalaborna har redan väntat länge på en sådan anläggning. Från kommunens sida är vi glada att kunna medverka till en lösning som kan driva satsningen framåt mot ett förverkligande, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Arenafrågan var dagens andra stora ärende i fullmäktige, och inramades av särskilda yttranden och reservationer. Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M), ansåg att beslutet som fattades var den bästa lösningen.

– På det här sättet blir det mindre utgifter för kommunen. Tanken är att näringslivet ska bidra med pengar. Det är en bra lösning, både för Uppsalaidrotten och näringslivet.

Stefan Hanna (C) var inne på samma tankar:

– Vi har under lång tid eftersatt arenabyggen. Samtidigt har kommunen en stor skuldbörda - bara inom skolan väntar miljardinvesteringar. Nu har vi chans att få en arena med professionella ägare, och möjlighet att att få en bättre finansiering utan att kommunens skuldberg exploderar.

Också KD röstade för förslaget, medan V, L och MP sa nej, liksom Sverigedemokraterna.

– Den modell vi valt är inte ändamålsenlig. Uppsala måste välja väg: antingen äga ensam eller låta en privataktör ta över. Nu blir det varken hackat eller malet, sa Simon Alm, SD.

Den nya multiarenan ska uppföras och ägas av det privata näringslivet, men Uppsala kommun har lovat att satsa 150 miljoner kronor, och kommer också att hyra in sig i anläggningen för att skapa utrymme för föreningslivet. Upplägget granskades och godkändes av EU-kommissionen 2013.

Uppsala kommun har efter tidigare beslut i kommunfullmäktige gett sammanlagt förskott på 30 miljoner kronor till projektet, vilket innebär kvarstående kommunala bidrag på 120 miljoner kronor för genomförandet av evenemangsarenan.