Utmärkelsen årets cykelfrämjarkommun delas ut av Cykelfrämjandet. Som underlag används kommunernas egna dokument där de beskriver sitt cykelfrämjande arbete. Uppsala får där 88 av 90 poäng och kniper förstaplatsen framför Linköping som samlat 80,5 poäng. Totalt deltog 45 av Sveriges 290 kommuner i undersökningen.

– Grattis Uppsala, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden när vi når honom på telefon och berättar om resultatet.

Några av de punkter som Uppsala kunnat bocka av i kommunvelometern är dock områden där UNT kunnat visa på brister. Ett fungerande system för felanmälningar är en, där vår granskning visar att det kan ta månader, eller till och med år innan cykelvägar återställs efter vägarbeten, trots att det kommer in mängder av felanmälningar. Det har också visat sig att inte ens nybyggda cykelleder klarar minimirekommendationerna från Trafikverket och SKL.

– Jag är jätteglad att Uppsala är bäst i Sverige på att bygga och sköta sin cykelinfrastruktur. Men samtidigt är jag medveten om att det kan bli bättre. Det är inte bra nog. För mig är det viktigt att vi skapar en kommun där så många som möjligt tycker att cykel är ett attraktivt färdmedel, säger Rickard Malmström.

Enligt Emilia Stenberg, projektledare för kommunvelometern på Cykelfämjandet, har man inte haft möjlighet att granska de uppgifter som kommunerna lämnat. För att mäta hur bra kommunerna faktiskt är för cyklister finns Cyklistvelometern, som ger ett mått på hur bra infrastrukturen är ur cyklisternas perspektiv. Här kom Uppsala i höstas på sjunde plats.

TIPSA UNT: I UNT:s Facebookgrupp UNT cykelkollen kan du tipsa oss om fler cykelfrågor.

LÄS MER: Uppsala klarar inte minimåtten för cykelvägar

LÄS MER: Sex dåliga cykellösningar

LÄS MER: Trafiklösningen som ökar cykelolyckorna

LÄS MER: Så gynnar cykelsatsningen bilisterna

LÄS MER: Många månader utan asfalt på cykelvägarna

LÄS MER: Regler vid vägarbeten följs inte