Sammanlagt samarbetar 19 universitet i 10 länder om att bygga ett instrument till europeiska rymdstyrelsen ESA:s nästa stora rymdäventyr: sonden Juice som ska till Jupiter. Samarbetet leds av docent Jan-Erik Wahlund och forskaren Jan Bergman i Uppsala.

– Juice är det hittills största rymdprojekt vi är med på, säger Jan-Erik Wahlund.

Juice, Jupiter icy moon explorer, ska undersöka hur solsystemet uppkom och om det kan finnas liv i oceanerna under isen på månarna Ganymedes, Europa och Callisto. Projektet har pågått i fem år, men det var först i förra veckan som ESA beslutade att resan verkligen blir av. Då firade Jan-Erik Wahlund och Jan Bergman med att bjuda hela Institutet för rymdfysik på champagne.

Mätinstrumentet de bygger ska mäta radiovågor, elektriska och magnetiska fält, och laddad gas, så kallad plasma, runt månarna för att undersöka om miljön under isen är lämplig för liv.

– Vi letar inte efter livet självt, utan kollar om haven är beboeliga, säger Jan-Erik Wahlund.

De elektriska fälten kan bland annat visa hur väl oceanerna under isarna leder ström, eller hur salt vattnet är, vilket är avgörande för möjligheten till liv.

– Det är mycket strålning kring Jupiter, men under isarna kan miljön vara så skyddad att liv kan uppstå, säger Jan Bergman.

Den starka strålningen gör att all elektronik ombord måste skyddas av två centimeter tjocka aluminiumväggar. Samtidigt får farkosten inte bli för stor eller för tung. Forskarna måste också undvika nya oprövade tekniklösningar.

– Vi får vara ärkekonservativa. Om du ska skicka en farkost för 10 miljarder till Jupiter så måste allting funka. Punkt slut, säger Jan Bergman.

Ännu en utmaning är att göra farkosten absolut ren för att undvika att smitta månarna med bakterier från jorden.

Månarna runt Jupiter är som ett eget solsystem i miniatyr. Finns det liv där kan vi lära oss mycket om livets uppkomst på jorden, och på planeter runt andra stjärnor, så kallade exoplaneter.

Jan-Erik Wahlund tror att det bidrog till att ESA valde att satsa på Juice framför två rivaliserande rymdprojekt.

– Jag tror att vi vann på att vi faktiskt åker till en exoplanet i vårt eget solsystem, som vi kan studera i detalj. Sedan kan vi applicera den kunskapen på andra exoplaneter, som ofta är stora gasjättar som Jupiter, på andra håll i galaxen, säger han.