Som UNT tidigare berättat ska polisen bygga upp en verksamhet med volontärer i Uppsala. Det handlar om att rekrytera privatpersoner som bland annat ska arbeta för ökad trygghet tillsammans med polisen.

– Hittills har ett 30-tal personer anmält intresse för att arbeta som polisvolontärer i Uppsala. Jag bedömer att det är ungefär så många vi behöver i det här inledande skedet, säger Ulrika Andersson som samordnar Uppsalapolisens volontärsatsning.

Om allt går enligt planerna ska volontärerna vara utbildade och klara att börja jobba på fältet till årsskiftet.

För att ta reda på vad Uppsalaborna vill att polisen och volontärerna ska ägna sig åt de kommande åren har enkäter genomförts på stan.

Enkäterna gjordes bland annat av polisvolontärer från Stockholm som gick runt med bärbara datorer för att samla in svar.

– De allra flesta säger att de vill ha ökad synlighet från polisens sida, berättar Anita Ellström, en av de polisvolontärer som fanns på plats i S:t Per Gallerian när UNT kom förbi.

Polisvolontärerna ska arbeta med tre slags insatser:

* Brottsförebyggande arbete, exempelvis trygghetssatsningar och informationskampanjer.

* Serviceuppdrag, som att hjälpa polisen vid demonstrationer, festivaler och idrottsevenemang.

* Utrednings- och lagföringsuppgifter, till exempel att stötta brottsoffer i rättsprocessen och vara till hans på brottsplatser.