– Vi bedömer det som sannolikt att Sverige kommer att få påverkansoperationer riktade emot sig och det är möjligt att man kommer att försöka undergräva förtroendet för den demokratiska processen, säger Linda Escar från Säpo:s säkerhetsskydd, vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Däremot bedömer Säpo att främmande makt inte kommer att ge sig på själva valsystemet med avsikt att manipulera resultatet. Säpo:s uppgift är att skydda valsystemet och förtroendet för valprocessen.

– Rysslands syfte med påverkansoperationer är att främja egna säkerhetspolitiska mål genom att påverka beslutsfattare och grupper i samhället, säger Linda Escar.

Artikelbild

| Anders Fridborg, Uppsala kommuns säkerhetchef: – Vi är redo.

Det kan också handla om att så misstro mot det svenska demokratiska systemet och visa upp det för den egna befolkningen.

Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, beskriver en komplex bild av Sverige och omvärlden. Bilden är en orolig inhemsk situation med ökad polarisering vid sidan av främmande makts intressen i Sverige.

– Den ger ökad osäkerhet, säger Eliasson.

Det är framförallt Ryssland som pekas ut som den nation som försöker påverka Sverige.

Artikelbild

| Linda Escar, från Säpos säkerhetsskydd.

– Vi vet att främmande makt – läs Ryssland – försökte påverka de amerikanska och franska valen samt Brexit. Man har även försök att påverka det offentliga samtalet i Sverige, säger Dan Eliasson.

Den brittiske journalisten Peter Pomerantsev, specialist på påverkansoperationer, tog upp konkreta exempel på detta under Almedalsveckan. Han berättar bland annat att det efter terrorattacken i London 2017 spreds en bild av en kvinna i sjal som passerar på en bro i London medan skadade tas om hand. Enligt Peter Pomerantsev vet man att maskerade ryska konton på sociala medier spred bilden med budskapet att muslimer inte bryr sig om terroroffer efter islamistiska dåd.

Ett annat exempel han tar upp rör valet i Skottland 2014 om oberoende från Storbritannien. Skottland valde att stanna.

– En rysk valobservatör sa att valet inte var rättvist. Sen började konton på sociala medier skriva att resultatet var falskt. Videofilmer spreds som visade otillåten hantering av valsedlar. Men när forskare började granska såg man att filmerna kom från ett ryskt val. Det låter larvigt, men när skottarna tillfrågades senare trodde en tredjedel att valet var skumt, säger Peter Pomerantsev.

Anders Fridborg, säkerhetschef på Uppsala kommun, känner till att informationspåverkan redan pågår.

– Det ingår i våra riskanalyser. Vi kommer att ha en övning under augusti om bland annat kommunikations- och informationsaspekter under valet, säger han.

Utöver kontakterna med länsstyrelsen, vilka har det regionala ansvaret, har kommunen kontakt med polisen men även Säpo.

För kommunen handlar det om att snabbt kommunicera korrekt information och ge en sann lägesbild om en påverkanskampanj sprider en falsk bild.

– Vi är väldigt trygga med att själva valresultatet inte kommer att påverkas. Vi har beredskap för påverkanskampanjer och andra friktioner, säger Anders Fridborg.

Sveriges länsstyrelser arbetar gemensamt med säkerhetsfrågor kring valet och i Uppsala pågår en ökad omvärldsbevakning.

På länsstyrelsen i Uppsala arbetar man snarare med att informera om hur valsystemet går till än att motverka påverkanskampanjer och falsk opinionsbildning.

– Men ser vi någon som utger sig för att vara från länsstyrelsen agerar vi naturligtvis, säger valhandläggaren Nimo Ashkan Far.

rikard.ekholm@unt.se