Riksdagshuset är som en mindre fästning där ingen besökare lämnas utan uppsikt. Maria Gardfjell, tidigare kommunalråd för MP i Uppsala, möter upp efter den obligatoriska säkerhetskontrollen i insläppet på Riksgatan 1 i Stockholm. Utanför plenisalen en trappa upp är det politiska vardagsarbetet i full gång. Moderatledare Ulf Kristersson berättar för ett massivt pressuppbåd att han fått i uppdrag av riksdagens talman att sondera möjligheten att bilda en ny regering.

I Uppsala är maktstrukturen redan förhandlad och klar - S, MP och L har beslutat bilda ett mittenblock. Maria Gardfjell är nöjd med det.

– Jag tror det är rätt att hitta breda överenskommelser. Det som händer i Uppsala kan vi få se också på riksplanet. Uppsala kan bli en trendsättare. Det handlar om vilka partier som vill ta ansvar, säger hon.

Artikelbild

| Marlene Burwick (S) och Maria Gardfjell (MP) är på väg till det första utskottsmötet. Det är långt att gå genom vindlande korridorer och trappor.

Efter höstens val gick Maria Gardfjell, tillsammans med de övriga två rödgröna kommunalråden Ilona Szatmari Waldau (V) och Marlene Burwick (S), direkt från jobbet som lokal partiledare och koalitionspartners till riksdagen.

Marlene Burwick stod som nummer två på socialdemokraternas länslista. Det gav henne en given riksdagsplats. Maria Gardfjell kryssades förbi konkurrenten Niclas Malmberg från Vattholma. Ilona Szatmari Waldau tog plats nummer ett sedan Emma Wallrup innan valet tvingades avgå efter bråket med partikollegan Jens Holm.

Ingen av de tre vill säga att riksdagsplatsen varit en del i en karriärplanering. Snarare ett resultat av många år i politiken, och vem tar inte chansen när den kommer.

Att vara ny i riksdagen skiljer sig inte mycket från att vara ny på andra arbetsplatser. En hel del handlar om utbildning och rutiner. Om att få ett arbetsrum och lära sig hitta i labyrinten av trappor och korridorer.

Artikelbild

| Framme vid det första sammanträdet välkomnas alla, här Marlene Burwick (S) och Maria Gardfjell (MP).

Just den här dagen ska riksdagen fastställa ledamöternas platser i utskotten.

Det mesta är redan klart. Både Marlene Burwick och Maria Gardfjell hamnar i miljö- och jordbruksutskottet. Maria Gardfjell känner sig lite orutinerad, trots att hon arbetat på bland annat Naturskyddsföreningen, men tycker samtidigt att hon är ganska insatt i sakfrågorna.

Artikelbild

| Ilona Szatmari Waldau (V), Marlene Burwick (S) och Maria Gardfjell (MP) utanför riksdagens plenisal. Samarbetet från åren i Uppsala tror de blir nyttigt även de kommande fyra riksdagsåren.

Att Marlene Burwick önskade sig till samma utskott kanske förvånar en smula. I Uppsala var hon ju kommunalråd med ansvar för ekonomin.

– Jag har forskat inom miljöområdet vid SLU, bland annat om biologiska bekämpningsmedel. Så det här känns jätteroligt. Men jag är också intresserad av försvarsfrågor och är föreslagen som suppleant i förvarsutskottet, säger hon.

Ilona Szatmari Waldau har blivit partiets talesperson i högre utbildnings- och forskningsfrågor. Hon är också ersättare i EU-nämnden.

Bara Marlene Burwick har fått eget rum än så länge. De andra får vänta. Varje parti har sitt eget kansli med arbetsrum för riksdagsledamöterna. Eftersom partierna växer och krymper när det är val så måste kanslierna flyttar runt för att alla ska få plats. MP, som minskade kraftigt i valet, måste flytta ner en våning - så Maria Gardfjell får klara sig utan eget rum ett tag.

Samarbetet från kommunalrådstiden i Uppsala kommun räknar de med att kunna fortsätta med i riksdagen.

– Den politiska situationen är unik just nu och då är erfarenheten av samarbete nyttig, oavsett vilken partikonstellation som kommer att sitta vid makten, säger Marlene Burwick.

–  Vi blir en sorts ingångar för varandra i respektive partigrupper. Sedan är det viktigt att vi tar med oss de lokala kopplingar vi har till riksdagen, säger Ilona Szatmari Waldau.

Maria Gardfjell tror att hon kommer att ha nytta av det nätverk hon skapat via Uppsala klimatprotokoll. Där sitter representanter för både Ikea och GE Healthcare med.

– Det är viktiga kontakter i stora internationella företag som är bra att ha när man ska jobba vidare med miljöfrågor. Det tror jag kommer att gynna riksdagsarbetet, säger hon.

Efter omröstningen är det dags för det första utskottsmötet. Lång marsch genom ändlösa korridorer. Allt är nytt. Det är nästan lite som i småskolan, förväntansfullt och lite pirrigt.

– Ja, visst är det så, skrattar Marlene Burwick.