Det visar det preliminära bokslutet för 2018. Står sig siffrorna så har Uppsala kommun stärkt sin ekonomiska ställning.

– Tack vare en bra kostnadskontroll i våra verksamheter kan vi visa upp ett bra ekonomiskt resultat. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta göra de stora investeringar som ett växande Uppsala behöver, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Som UNT nyligen berättat har Uppsala en hög låneskuld och kommunen rekommenderas att försöka finansiera en större del av investeringarna med egna pengar. Därför kommer kraven på större överskott att öka de kommande åren.

Kommunens nämnder redovisar ett preliminärt överskott på 271 miljoner kronor, 16 miljoner mer än budget. Även de kommunala bolagen ska ha klarat förra årets ekonomi bra.