Projektet LIFE IP Rich Waters är ett samarbete mellan 35 myndigheter, kommuner, företag, universitet, vattenvårdsförbund och andra organisationer. Målet med projektet är att förbättra förhållandena för vattnet i Norra Östersjöns vattendistrikt, där Uppsala län ingår.

Projektet startar den första januari 2017, ska pågå i sju och ett halvt år och beräknas kosta cirka 300 miljoner.

Länsstyrelsen i Uppsala ska delta i ett delprojekt som ska ta fram information och rådgivning till dammägare. Tillsammans med Heby kommun kommer även en visningsgård att skapas i kommunen för att visa hur häst- och stallägare kan bidra till minska övergödning.

Länsstyrelsen i Uppsala deltar också i två delprojekt som ska kartlägga miljögifter och minska fosforläckage från sjösediment.