Uppsala kommun prövar under årets Almedalsvecka i Visby möjligheterna att slå sig för bröstet. Genom att arrangera ett seminarium om bostadsbyggande – som i grova drag kommer att handla om hur man lyckats gå från att bygga lite till att bygga mycket – ska Uppsala marknadsföras och nya byggföretag försöka lockas hit.
– Vi vill visa upp våra erfarenheter, men också påverka beslutsfattare på en nationell nivå så att vi kan bygga ännu mer, säger Christian Dahlmann som är protokollchef på Uppsala kommun och Almedalsgeneral.

Att arrangera ett seminarium kallar han ”en liten chansning” från Uppsala kommuns sida. Risken är att konkurrensen är för hård.
– Vi vill höras och synas, men det är oerhört svårt under Almedalsveckan. Efter sommaren får vi utvärdera om det var rätt.

Christian Dahlmann är en i den elva man starka officiella delegation som Uppsala kommun skickar till Almedalen i år. Den övriga truppen består av stadsdirektören, informationschefen samt åtta kommunalråd. Så många har man aldrig varit. Första året som kommunen åkte till Almedalsveckan var 2010, då med en grupp på fem personer som bara stannade över dagen för att pejla om evenemanget kunde vara något för kommunen. Det tyckte man. Sedan dess har delegationen blivit större för varje år, i takt med att Almedalsveckan vuxit från att vara ett forum för de politiska partierna till en arena där alla som vill diskutera något i samhällsdebatten deltar.
– Almedalen är ett väldigt bra tillfälle att lära sig mycket och se hur man kan utveckla sin verksamhet, säger Christian Dahlmann.

Är det så att man numera inte vågar låta bli att åka?

– Så kan en del säkert känna. Men inte vi, det är inte ens säkert att vi åker nästa år. Vi kommer aldrig ha större närvaro i Almedalen än i år, det ser jag inte att det finns något skäl till.

Uppsala kommun har en budget på 127 000 kronor för årets Almedalsvecka, vilket i så fall skulle bli en billigare affär än i fjol – trots att fler åker. Anledningen är främst att man nu bokat resor och boende tidigare.
– Men min magkänsla är att man kommer att dra över något, säger Christian Dahlmann.

Att kommunen betalar kommunalrådens resor och uppehälle, och inte partierna, är ingen självklarhet. I år står alltså Uppsala kommun för kalaset – med förbehållet att politikerna i första hand ska representera Uppsala kommun och inte det egna partiet.

Ett kommunalråd med tydlig agenda i Almedalen är Miljöpartiets Maria Gardfjell. Hon har en hel radda frågor hon vill bevaka särskilt, bland annat det senaste inom skolvärlden.
– Almedalen är ett unikt tillfälle att prata med folk från olika delar av samhället och lära sig massor, inte minst att få med sig goda exempel på hur man gjort i andra kommuner. Det är jättebra att Uppsalas politiker är där.

Maria Gardfjell tycker att det är positivt att Almedalen vuxit och numera lockar många deltagare som inte är politiker.
– Det gör att fler politiker blir mer allmänbildade och intresserar sig för frågor som man kanske annars aldrig skulle uppmärksamma.

En av de politiker som sett till att stärka sitt varumärke i Almedalen genom att vara med i många debatter och mediesammanhang är Ebba Busch, kommunalråd för Kristdemokraterna. Hon är den Uppsalapolitiker som fått flest förfrågningar om att delta på olika Almedalsevenemang i år.
– Almedalsveckan blir vad man gör den till. Jag vill opinionsbilda och nå fler människor. Man kan också välja att satsa på omvärldsbevakning och kunskapskontakter och det har jag också gjort, men inte i samma utsträckning.

Ebba Busch har varit i Almedalen varje år sedan 2008 och tycker att antalet evenemang börjar bli för många.
– Man är uppe i en storlek nu som gör att det blir svårt att få tillräckligt många att diskutera samma ämne så att det blir intressant.

Om det går att locka folk – inte minst potentiella investerare – till Uppsala kommuns seminarium återstår att se. Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M), som kommer att vara moderator på seminariet, säger att man inte har några uttalade mål om hur många som ska komma.
– Av erfarenhet från Almedalens seminarier vet jag att det kan komma allt från fem till hundra. Men vi kommer inte bara att diskutera bostadsfrågor där, utan i andra evenemang också. Almedalen är ett unikt tillfälle för politiker och näringsliv att mötas, det finns ingen motsvarighet i hela Europa.