Målet är att de ska öka med minst 10 000 kronor i månaden räknat mellan åren 2012-2016 för vissa lärare inom grund och gymnasieskolan och för förskollärare och fritidspedagoger. Medellönen ska under samma tid öka med minst 5000 kronor för de fyra lärargrupperna.

– Det blir upp till rektorerna och lärarfacken att avgöra hur pengarna ska fördelas. Det är de duktigaste lärarna som ska prioriteras, ökningen ska inte gå generellt till alla, säger kommunalrådet Mohamad Hassan (FP).

En lönesatsning på 10 000 kronor ska också göras för socialsekreterare med myndighetsutövning. Samtidigt ska gruppen socialsekreterare ska öka sin medellön med 5000 kronor under perioden.

Hur mycket lönehöjningarna kommer att kosta är inte klart.

– Ett antal miljoner. Vi kommer att presentera de exakta siffrorna i vårt förslag till budget för 2014 som kommer i juni.

Enligt Mohamad Hassan är det viktigaste med satsningen inte pengarna i sig.

– Det viktiga är att vi fattat ett gemensamt beslut om att satsa mer på de här yrkesgrupperna. Det har vi aldrig gjort förut, säger han.